تولید انواع وب سایت شرکتی

این پروژه شامل گردش مجازی گروه هتل های هما در تهران، مشهد، شیراز و بندر عباس بوده است.

ساخت این نرم افزارهای گردش مجازی با استفاده از تکنیک عکاسی پاناروما و همچنین اجرای نرم افزار مالتی مدیای معرفی خدمات هتل در کنار گردش مجازی بوده است.

جزئیات پروژه

مشتری: گروه هتل های هما

تاریخ: سال 1390

کلید واژه: گردش مجازی، نرم افزار مالتی مدیا