پورتال های سازمانی با رویکردی نوین

همانطور که همه ما دیده ایم اکثر پورتال های سازمانی چهره ای یکسان و تا حدودی کسل کننده دارند.

گروه رایز وب اولین شرکتی بوده که یک پورتال سازمانی با جهره ای نوین و همچنین ریسپانسیو طراحی نمود، این پروژه برای اتحادیه تاکسیرانی کشوری راه اندازی شده و شامل تمامی فعالیت های موجود در پورتال های سازمانی مرسوم بوده و کلیه اطلاعات این پورتال بصورت داینامیک و از طریق کنترل پنل ارائه شده مدیریت می گردد.

جزئیات پروژه

مشتری: اتحادیه تاکسیرانی های کشور

تاریخ: سال 1394

کلید واژه: طراحی وب سایت، پورتال سازمانی