پروژه گردش مجازی خانه تاریخی کاشان

این پروژه شامل گردش مجازی گروه هتل های هما در تهران، مشهد، شیراز و بندر عباس بوده است.

ساخت این نرم افزارهای گردش مجازی با استفاده از تکنیک عکاسی پاناروما و همچنین اجرای نرم افزار مالتی مدیای معرفی خدمات هتل در کنار گردش مجازی بوده است.

جزئیات پروژه

مشتری: شهرداری کاشان

تاریخ: سال 1392

کلید واژه: گردش مجازی، نرم افزار مالتی مدیا